College
Het College is verantwoordelijk voor de besluitvorming. In zijn taakuitoefening wordt het College bijgestaan door het secretariaat en gemachtigden. Per 1 juli 2018 heeft het College een nieuw bestuur.
 

dr. M.J. (Marian) Kaljouw
Voorzitter Raad van Bestuur

 
Marian Kaljouw heeft een rijke professionele en wetenschappelijke carrière in de zorg. Ze werkte als verpleegkundige, promoveerde op een proefschrift over 'Behoeften van familieleden van intensive care-patiënten' en was van 2005 tot 2012 bestuursvoorzitter van de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland. Ook was zij directeur van de Antoniusacademie van het St. Antonius ziekenhuis en lid van de Transitiecommissie Sociaal Domein. Sinds 1 juni 2015 is zij voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Als onbezoldigd lid van de Commissie Toekomstfinanciering Hoger Onderwijs adviseert zij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de toekomstige financiering van het hoger onderwijs en onderzoek. 

 

W.H.G. (Wim) Sijstermans
Lid Raad van Bestuur

 
Wim Sijstermans werkte van 2013 tot 2015 als Chief Technology Officer Rijk voor de Rijksoverheid. In die periode was hij de oprichter en voorzitter van de CTO-Raad. Daarvoor was hij onder andere Chief Information Officer van de Belastingdienst, Schiphol-Group en Sony Nederland en werkte hij bij Shell als Global IT Audit manager. Sinds 1 januari 2016 is hij lid van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Wim Sijstermans is naast deze functie ook lid van de commissie van advies Verkenningsinstituut Nieuwe Technologie (onbezoldigd).