College

Het College is verantwoordelijk voor de besluitvorming. In zijn taakuitoefening wordt het College bijgestaan door het secretariaat en gemachtigden.

 

drs. A.M.W. (André) Kleinmeulman

drs. A.M.W. (André) Kleinmeulman
Voorzitter College

 
Curriculum Vitae
André studeerde in Nijmegen en in Amsterdam (Sociale Geografie/Regionale Economie).
Hij startte zijn loopbaan bij de Provincie Friesland als onderzoeker/planoloog. Na zijn overstap naar het rijk vervulde hij diverse functies in de regio (Friesland, Overijssel).

Hij vervulde in de negentiger jaren diverse management functies bij het voormalige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Daar was hij o.a. adjunct directeur Milieu Kwaliteit en Voeding, Directeur Kabinet, en Algemeen directeur van de voormalige Rijksdienst voor Keuring van Vee en Vlees.

In 2005 werd André benoemd tot Inspecteur–generaal van de Voedsel en Waren Autoriteit: de fusieorganisatie van Keuringsdienst voor Waren en de Rijksdienst voor keuring van Vee en vlees.
In die periode was hij ook belast met de nieuwe fusie tussen de VWA en de Algemene Inspectiedienst en de Plantenziektekundige Dienst.

In 2009 volgde de benoeming tot Plaatsvervangend Secretaris-generaal bij het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Als lid van de Bestuursraad VWS was André belast met o.a. de zorg op Caribisch Nederland, de eigenaarsrol van agentschappen, raden en ZBO’s en staf, juridische zaken, communicatie en organisatie, bedrijfsvoering, personeel en ICT.

Vanaf 1 januari 2016 is Andre voorzitter van het College Sanering Zorginstellingen tot nadere besluitvorming en belast met de vormgeving van de toekomstige positionering van de taken van het College.