ir. K. (Karst) Blijham MMC
ir. K. (Karst) Blijham MMC

Expertise
Vastgoed-/gebiedsontwikkeling, financiële en bestuurlijk juridische kaders, governance, integriteitsontwikkeling en samenwerking, project-/procesmanagement, tenders, geïnte-greerde contractvormen (DBFM(O)) en PPS-constructies.

Contact
e-mail: blijham@collegesanering.nl

Curriculum Vitae
Karst Blijham (1957) werkte na het afronden van zijn studie Civiele Techniek in Delft (1984) - Bouwfysica en Bedrijfskunde - bijna 15 jaar bij drie management consultancy bureaus: Twynstra Gudde (9 jaar), PWC (2 jaar) en P2Managers (4 jaar). Sinds eind jaren 90 heeft hij zijn eigen advies en interim management praktijk. Rode draad in al die jaren zijn opdrachten over ruimtelijke inrichtingsopgaven (gebiedsontwikkeling, vastgoed en infrastructuur (weg, rail, luchtvaart)). De opdrachten variëren van bijvoorbeeld het realiseren van een gezondheidscentrum in een Rijksmonument tot een studie over de locatiekeuze van de "2e Nationale Luchthaven", en lopen van planvoorbereiding tot oplevering. In zijn vrije tijd is hij een fanatieke mountainbiker en bergwandelaar.
Karst Blijham is sinds 2015 gemachtigde van het College sanering zorginstellingen.

Motto
“Samenwerken. Kwestie van vertrouwen!”