ing. F.B. (Frank) Geers
ing. F.B. (Frank) Geers

Expertise
Vastgoed- en gebiedsontwikkeling, risicomanagement en financiën, grondtransacties, grondexploitaties en ruimtelijke (juridische) procedures.

Contact
e-mail: geers@collegesanering.nl

Curriculum vitae
Frank Geers (Gouda, 1962) studeerde Bouwkunde aan de Hogere Technische School te Rotterdam. Aansluitend heeft hij een breed opleidingsprogramma doorlopen met betrekking tot projectontwikkeling (woningbouw/commercieel vastgoed). Vanaf 1986 is hij werkzaam geweest bij Austin Nederland en vervolgens bij Bouwfonds Woningbouw, Mabon (HBG Vastgoed), Delta, Grontmij en AM (2013). Bij AM heeft hij verschillende functies gehad waaronder: ontwikkelingsmanager, adjunct-directeur en projectdirecteur. In 2001 heeft Frank zijn eigen bedrijf opgericht als investeringsmaatschappij in Scandinavisch onroerend goed en is sinds 2013 als zelfstandige werkzaam voor deze BV. In zijn carrière heeft Frank brede meerjarige ervaring en kennis opgedaan op het gebied van uitleggebieden, transformaties en complexe stedelijke inpassingen.
Frank Geers was op bestuurlijk vlak actief als voorzitter van de Stichting Den Haag Nieuw Centrum (2006-2009) en als voorzitter Stichting Promotie Wonen Den Haag (2009-2015).
Frank Geers is sinds 2014 gemachtigde van het College sanering zorginstellingen.

Motto
“Open en transparant communiceren.”