F. (Fred) Heidinga
F. (Fred) Heidinga

Expertise
(Strategische) beleidsvorming, ontwikkeling, realisatie, beheer en exploitatie zorgvastgoed, facility management.

Contact
e-mail: heidinga@collegesanering.nl

Curriculum Vitae
Fred Heidinga (Amersfoort, 1956) studeerde in 1981 af aan de Hogere Hotelschool Maastricht. Na enkele betrekkingen in de gastvrijheidssector werkt hij vanaf 1985 in en voor de zorgsector. Aanvankelijk in het facility management, maar vanaf 1990 vrijwel uitsluitend binnen het aandachtsgebied zorgvastgoed. Van 1990 tot 2000 was hij verbonden aan adviesbureau Plan & Projectpartners in Soesterberg. Vanaf 2000 is Fred werkzaam als zelfstandig consultant en interim manager en is in die hoedanigheid onder andere medeoprichter van SNH Partners te Lunteren en bleef tot 2009 aan dit bureau verbonden. In zijn werkzaamheden is Fred als senior consultant of interim manager betrokken geweest bij zeer uiteenlopende vraagstukken rond vastgoed bij vele zorginstellingen in Nederland, overwegend in de sectoren gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en verpleging & verzorging. Werkzaamheden liepen uiteen van strategische beleidsvorming tot ontwikkeling en realisatie, exploitatie en beheer. Naast zijn werk is Fred vooral maatschappelijk actief in diverse bestuurs- en toezichtfuncties. Fred Heidinga is sinds 2017 gemachtigde van het College sanering zorginstellingen.

Motto
“Vastgoed is toch vooral mensenwerk.”