G.J.P. (Gerit Jan) van Otterloo
G.J.P. (Gerit Jan) van Otterloo

Expertise
Corporate governance, (openbaar) bestuur, financieel management, vastgoedmanagement.

Contact
e-mail: vanotterloo@collegesanering.nl

Curriculum Vitae
Gerrit Jan van Otterloo ('s-Gravenhage, 1949) behaalde in 1971 zijn kandidaatexamen Algemene Economie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.
Na zeven jaar docentschap maatschappijleer en geschiedenis aan een hbo-instelling maakte hij in 1979 de overstap naar de gezondheidszorg als economisch directeur van de Stichting Algemene Gezondheidszorg te Den Haag. In 1980 trad hij in dienst van de Gemeentelijke Dienst Verpleging en Verzorging. eveneens te Den Haag. als economisch (adjunct)directeur in de tweehoofdige directie belast met het financieel gezond maken en de bouw van 2 verpleeghuizen, 6 verzorgingshuizen en 800 woningen. Als lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (PvdA, 1986-1994) was hij onder meer eerste woordvoerder Volksgezondheid voor zijn fractie en vice-voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Gehandicaptenbeleid. In de periode 1994-1996 was hij (opeenvolgend en deels overlappend) vice-voorzitter van het College van Toezicht Sociale Verzekeringen en lid van de (voorlopige) Raad voor het Ouderenbeleid. Daarnaast vestigde hij zich als zelfstandig (internationaal) adviseur, bestuurder/toezichthouder, onderzoeker, publicist en inleider, bemiddelaar en begeleider van fusies. Als voorzitter van de Raad van Bestuur van tegelijk HWW Zorg en Thuiszorg Groningen heeft hij in 2009 - 2010 de beide dochters van het failliete Meavita gesaneerd. Gerrit Jan van Otterloo is sinds 2001 gemachtigde van het College sanering zorginstellingen.

Motto
“Kennis en governance gaan hand in hand.”