ing. P.J.H.H.M. (Paul) Vos
ing. P.J.H.H.M. (Paul) Vos

Expertise
Bouw- en vastgoedkunde, vastgoedmanagement, projectontwikkeling, (project) financiering van vastgoed, grondtransacties (waardebepalingen en voorwaarden) en vertaling naar vastgoedexploitaties en ruimtelijke (juridische) kaders, corporate governance, en geschillenbeslechting.

Contact
e:mail: vos@collegesanering.nl

Curriculum Vitae
Paul Vos (Venlo, 1958) studeerde Bouwkunde aan de HTS te ‘s-Hertogenbosch. Na deze studie volgde hij tijdens zijn werk meerdere studies op het gebied van bedrijfskunde, management en projectontwikkeling / projectfinanciering.
Achtereenvolgens werkte hij voor Heijmans N.V. , Rabobank Nederland, BPF Bouwinvest, Nijssen Bouw en Mooiland. Naast zijn dagelijkse werk is Paul onder andere actief als Arbiter (Lid Deskundige) bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw, Voorzitter van de projectgroep Verandermanagement bij de Regieraad Bouw Brabant – Zeeland en  Lid van KIVI-NIRIA en aldaar actief als ingenieurscoach. Paul Vos is sinds 2014 gemachtigde van het College sanering zorginstellingen.

Motto
“Hulp is tijdelijk, het resultaat blijvend.”