A.K. (Andrew) van der Zee
A.K. (Andrew) van der Zee

Expertise
Vastgoedmanagement, vastgoedontwikkeling, grondtransacties, gebiedsontwikkeling, openbaar bestuur.

Contact
e-mail: vanderzee@collegesanering.nl

Curriculum Vitae
Andrew van der Zee (Rotterdam 1954) behaalde in 1981 zijn diploma H.E.A.O (EJ) en is vervolgens in dienst getreden bij het Grondbedrijf Rotterdam (huidige OBR) als planeconoom.
Binnen het Grondbedrijf heeft hij achtereenvolgens de functies vervuld van: groepschef Bijzondere en Recreatieve bestemmingen, projectleider Willem spoortunnel (grondcontract), seniorprojectleider grootstedelijke bouwlocaties (Weena, Schouwburgplein, Kop van Zuid, Kunsthal, Gerechtsgebouw en alle Rijkswaterstaat- en NS projecten). Tijdens zijn werkzaamheden heeft hij de opleidingen Grondbedrijf, Nepromcursus, managementcursus gevolgd en aan de Erasmus Universiteit propedeuse rechten en twee jaar doctoraal afgerond.
In 1988 trad hij in dienst bij de gemeente Breda als directeur Grondbedrijf, waarna hij in de periode tot 2008 verschillende functies heeft vervuld, te weten: algemeen directeur Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu, Cultuur en Economische Zaken, directeur BRIM NV, lid Directieraad, algemeen directeur Ontwikkelingsbedrijf Breda en gemeentesecretaris. In 2008 was hij werkzaam bij de provincie Noord Brabant als projectleider Stedelijke zones B5, projectleider Ontwikkelingsbedrijf Noord Brabant en adviseur voor Gedeputeerde Staten en de directieraad voor vastgoedtrajecten.
Van 2008 tot 2010 was hij partner bij ECORYS en manager van de unit Vastgoedeconomie.
Vanaf 2010 wordt hij zelfstandig consultant waarbij de vastgoedmarkt in de meest brede zin van het woord tot zijn werkterrein behoort. Andrew van der Zee is sinds 2012 gemachtigde van het College sanering zorginstellingen.

Motto
“Niets gaat vanzelf behalve bergafwaarts.”