Vergadering van 5 december 2017

Casus 1276 Opella, locatie Nudehof te Wageningen
Casus 2568 GGz Friesland, locatie Parkstraat 2 te Sneek
Casus 3225 Dennenheuvel, verkoop De Terp, Biltseweg 6 te Bosch en Duin
Casus 3259 Dennenheuvel, verkoop Overbosch, Soestdijkerstraatweg 102 te Hilversum
Casus 4006 Zorgbalans, verkoop i.h.k.v. grondruil locatie Binnenhaven te IJmuiden
Casus 4135 Het Raamwerk, verkoop Warmonderweg 24 te Oegstgeest
Casus 4144 Rivierduinen, verkoop Langevelderweg 25a te Noordwijkerhout
Casus 4199 Profila Zorg, locatie Smithaven 20 en 22 te Barendrecht
Casus 4281 en 4282 Vivent, verkoop Rijnstraat 4 en 10te Den Bosch
Casus 4371 Icare, verkoop Felixoord te Oosterbeek
Casus 4373 en 4378 Amarant, extramuraliseren diverse locaties

Besluitenlijst van de vergadering
Overzicht aanmeldingen en intrekkingen