Vergadering van 18 juli 2017

Casus 3055 GGz Westelijk Noord Brabant, De Schouw 2 te Oud Gastel
Casus 3323 Mosae Zorggroep, gebouw St. Gerlachus te Maastricht
Casus 3931 Tactus verkoop Waalbandijk 55 te Beneden-Leeuwen
Casus 3953 Altrecht, verlengen verhuur gebouw Roosenburg te Den Dolder
Casus 3988 Driestroom, verkoop Kometenstraat 42 te Nijmegen
Casus 4023 Reinier van Arkel Groep, stuk tuin Bethaniëstraat 38 te 's-Hertogenbosch
Casus 4095 Treant Zorggroep, uitgifte in erfpacht Boermarkeweg 60 te Emmen
Casus 4140 De Hoop, locatie Spuiweg 162-166 (even nummers) te Dordrecht
Casus 4151 Lentis, verhuur Arduinlaan 2 te Groningen
Casus 4182 GGZ inGeest, locatie Mathilde Wibautstraat 23 te Hoofddorp
Casus 4192 Marente, grondruil ter correctie met de gemeente Leiden

Besluitenlijst van de vergadering
Overzicht aanmeldingen en intrekkingen

Vergadering van 4 juli 2017

Casus 3403 Reik, Otterlaan 10 te Winschoten
Casus 3558 Lievegoed, verkoop zorgboerderij Hoeve Kraaiveld te Woudrichem
Casus 3719 GGZ Drenthe, Piet Soerstraat 1 te Hoogeveen
Casus 3773 Verslavingszorg Noord Nederland, verkoop Van Goghlaan 1 te Hoogeveen
Casus 4042 Mondriaan voor geestelijke gezondheid, locatie Prins Hendriklaan 90 te Brunssum
Casus 4083 Westfries Gasthuis, verhuren kantoorruime te Hoorn

Besluitenlijst van de vergadering 
Overzicht aanmeldingen en intrekkingen