Vergadering van 20 december 2018

Casus 4538 Cello, verkoop Landgoed Haarendael te Haaren

Besluitenlijst van de vergadering

Vergadering van 18 december 2018

Casus 789 Beweging 3.0, locatie Lisidunahof te Leusden
Casus 3591 Curium LUMC, loc. J.P. Thijsselaan 47 te Gouda 
Casus 3710 Talant, verkoop locatie Schuur 29 te Drachten
Casus 3795 Triade, Pilotenweg 7a te Emmeloord
Casus 3806 Envida, Prins Hendrikstraat 21 te Eijsden
Casus 3937 Pro Persona, verkoop locatie Reinier Postlaan 6 te Nijmegen
Casus 4118 Zaans Medisch Centrum, verhuur psychiatriegebouw te Zaandam
Casus 4212 Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land, loc. Gelderingen te Steenwijkerwold
Casus 4451 GGZ Drenthe, loc. de Gunne te Beilen
Casus 4484 De Passerel, verkoop strook grond op locatie Pinksterbloem 25 te Apeldoorn
Casus 4488 GGz Westelijk Noord-Brabant, locatie Hoofdlaan 14 te Halsteren
Casus 4516 Deventer Ziekenhuis, reeds gedane verhuringen te Deventer
Casus 4533 MET GGZ, loc. Racinestraat 39 te Venlo
Casus 4538 Cello, verkoop Haarendael te Haaren
Casus 4582 De Passerel, loc. Ratelaar 21 te Apeldoorn
Casus 4583 Argos Zorggroep, locatie François Haverschmidt te Schiedam
Casus 4606 Altrecht, verkoop Levenspad 5 te Zeist
Casus 4622 Reinaerde, vervreemding kadastraal perceel te Woudenberg

Besluitenlijst van de vergadering
Overzicht aanmeldingen en intrekkingen

Vergadering van 4 december 2018

Casus 3738 GGz Friesland, locatie Swingmastate te Leeuwarden
Casus 3828 Talant, De Muldyk 1-3 te Grou
Casus 4267 Altrecht, locatie Wier+ te Den Dolder
Casus 4384 GGz Oost Brabant, locatie Berlicumseweg 8g te Rosmalen
Casus 4385 GGz Centraal, vervreemden grond overkant Utrechtseweg te Amersfoort
Casus 4400 Dichterbij, locatie. De Sprong te Oeffelt
Casus 4443 Haaglanden Medisch Centrum, locatie Nebo te Den Haag
Casus 4458 GGZ Drenthe, recht van opstal locatie Dennenweg 9 te Assen
Casus 4608 Ziekenhuisgroep Twente, verhuur ruimten ziekenhuis Hengelo 
Casus 4207 Zonnehuisgroep Noord, verlenging extramuraliseren diverse locaties
Casus 4568 Prisma, extramuraliseren, diverse locaties

Besluitenlijst van de vergadering
Overzicht aanmeldingen en intrekkingen