Vergadering van 4 december 2018

Casus 3738 GGz Friesland, locatie Swingmastate te Leeuwarden
Casus 3828 Talant, De Muldyk 1-3 te Grou
Casus 4267 Altrecht, locatie Wier+ te Den Dolder
Casus 4384 GGz Oost Brabant, locatie Berlicumseweg 8g te Rosmalen
Casus 4385 GGz Centraal, vervreemden grond overkant Utrechtseweg te Amersfoort
Casus 4400 Dichterbij, locatie. De Sprong te Oeffelt
Casus 4443 Haaglanden Medisch Centrum, locatie Nebo te Den Haag
Casus 4458 GGZ Drenthe, recht van opstal locatie Dennenweg 9 te Assen
Casus 4608 Ziekenhuisgroep Twente, verhuur ruimten ziekenhuis Hengelo 
Casus 4207 Zonnehuisgroep Noord, verlenging extramuraliseren diverse locaties
Casus 4568 Prisma, extramuraliseren, diverse locaties

Besluitenlijst van de vergadering
Overzicht aanmeldingen en intrekkingen