Vergadering van 26 maart 2019

Casus 3947 ’s Heeren Loo, een-op-eengrondruil te Druten 
Casus 4086 Noorderbrug, verkoop Wijnhornsterstraat 80 te Leeuwarden
Casus 4294 Medisch Centrum Haaglanden, locatie Floris Arntzeniusplein te Den Haag
Casus 4520 Lentis, verhuur locatie Het Uitzicht te Zuidlaren
Casus 4549 Trans, verkoop Goorn 4, 6, 8, en 10 te Rolde
Casus 4580 Abrona, verkoop kavels Sterrenberglaan te Huis ter Heide
Casus 4651 GGZ Drenthe, (onder)verhuur Boermarkeweg 70 te Emmen
Casus 4668 Azora, locatie Maria Magdalena Postel te Gendringen
Casus 4568 Prisma, extramuraliseren, diverse locaties
Casus 4692 Amarant, extramuraliseren Redemptoristenstraat 49 te Tilburg 

Besluitenlijst van de vergadering
Overzicht aanmeldingen en intrekkingen