Onafhankelijk onderzoek op verzoek

De minister en/of staatssecretaris van VWS en/of de Nederlandse Zorgautoriteit kunnen het College sanering verzoeken een onafhankelijk onderzoek te doen. Opdrachten op verzoek kenmerken zich veelal door een grote verscheidenheid aan onderliggende problematiek. Het vooraf bespreken van het conceptverzoek met de opdrachtgever is daarom noodzakelijk. Tijdens het gesprek zal met name aandacht worden gegeven aan de specifieke aspecten waarop het onderzoek dient in te gaan en wordt de reikwijdte vastgesteld. Vervolgens besluit het College of het verzoek in behandeling wordt genomen.


Uitvoeren onderzoek

Het College besluit een gemachtigde aan te wijzen die namens het College het onderzoek zal doen. Gemachtigden zijn niet in dienst van het College, maar worden per onderzoek ingezet.

Als het gaat om een onderzoek bij een instelling, wordt er een kennismakingsgesprek gepland. In dit eerste gesprek met de instelling worden door een medewerker van het secretariaat de taken en werkwijze van het College toegelicht. Tevens wordt de gemachtigde bij de instelling voorgesteld.

Uitgangspunt bij het uitvoeren van het onderzoek is dat de gemachtigde zich in eerste instantie baseert op door de instelling aangeleverde interne informatie en deze beoordeelt.


Besluitvorming door het College

De gemachtigde stelt een conceptrapportage op. Deze wordt voorafgaand aan het uitbrengen aan het College sanering aan de Raad van Bestuur van de instelling strikt vertrouwelijk toegezonden voor controle van de feiten en om verschillen in interpretatie scherp te krijgen.

Het College sanering besluit vervolgens of de rapportage kan worden vastgesteld en of deze kan worden aangeboden aan de opdrachtgever.