Wet- en regelgeving

Het College sanering is een uitvoeringsorgaan. Dit wil zeggen dat het College sanering de wet- en regelgeving uitvoert zoals die door de Eerste en Tweede Kamer wordt vastgesteld. Het toezicht op de vervreemding van onroerende zaken en het saneren van zorginstellingen is geregeld in de wet:

 

Het saneren van ambulance instellingen is geregeld in de wet:

 

Als zelfstandig bestuursorgaan stelt het College sanering beleidsregels en regelingen vast. Deze regelgeving is zowel taakspecifiek als algemeen.

Onroerende zaken:

Algemeen: