Welkom bij het College sanering zorginstellingen

Het College sanering is een zelfstandig bestuursorgaan op het terrein van de volksgezondheid. Het voert taken uit in het kader van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) en de Wet ambulancevervoer (WAV):

  • de saneringsregeling voor de zorginstellingen en het ambulancevervoer;
  • de meldings- en goedkeuringsregeling voor de vervreemding van onroerende zaken.

Daarnaast voert het College sanering onderzoeken uit op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit is de zogenaamde niet-wettelijke taak van het College sanering.

Op deze site vindt u informatie over het College als organisatie en zijn taken. Daarnaast is een selectie van de relevante wet- en regelgeving opgenomen.

Meldt een voornemen

Is een zorginstelling van plan om een onroerende zaak te vervreemden? Dan is het goed om te weten dat alle WTZi-toegelaten zorginstellingen verplicht zijn om het voornemen hiertoe eerst te melden bij het College sanering.Lees meer...

Extramuraliseren

Het College sanering houdt toezicht op onder andere verhuurtransacties in het kader van extramuraliseren. Dit betreft verhuur aan individuele personen van woonruimte in kamers of appartementen in zorgcomplexen.

Lees meer...
Contact

Postadres
Postbus 3148
3502 GC Utrecht

Telefoon receptie
030-2971200

Lees meer...
 
Jaarverslag

Het jaarverslag over 2017 van het College sanering is hier te downloaden.


Jaaroverzicht 2016 College Sanering

Lees meer...