Welkom bij het College sanering zorginstellingen

Het College sanering is een zelfstandig bestuursorgaan op het terrein van de volksgezondheid. Het voert taken uit in het kader van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) en de Wet ambulancevervoer (WAV):

  • de saneringsregeling voor de zorginstellingen en het ambulancevervoer;
  • de meldings- en goedkeuringsregeling voor de vervreemding van onroerende zaken.

Daarnaast voert het College sanering onderzoeken uit op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit is de zogenaamde niet-wettelijke taak van het College sanering.

Op deze site vindt u informatie over het College als organisatie en zijn taken. Daarnaast is een selectie van de relevante wet- en regelgeving opgenomen.

Melding onroerende zaken

Als een zorginstelling onroerende zaken wil verkopen, verhuren of onderwerpen aan een beperkt recht (bijvoorbeeld erfpacht of opstal), dan kan dat alleen als daar van te voren goedkeuring voor is verleend door het College sanering. De instelling doet een melding van het voornemen, waarna het College sanering toezicht houdt op het proces en de prijs.

Lees meer...
Extramuraliseren

Het College sanering houdt toezicht op onder andere verhuurtransacties in het kader van extramuraliseren. Dit betreft verhuur aan individuele personen van woonruimte in kamers of appartementen in zorgcomplexen.

Lees meer...
Contact

Gewijzigde bereikbaarheid
Het College sanering is donderdagmiddag 20 december 2018 t/m 1 januari 2019 gesloten.

Postadres
Postbus 3148
3502 GC Utrecht

Telefoon receptie
030-2971200

Lees meer...
 
Jaarverslag

Het jaarverslag over 2017 van het College sanering is hier te downloaden.


Jaaroverzicht 2016 College Sanering

Lees meer...